ARAUAK / BASES - Festival de Cortometrajes de Eibar

Vaya al Contenido

Menu Principal

ARAUAK / BASES

Inscripción


ASIER ERRASTI EIBARKO FILM LABUREN LEHIAKETA (2017)

Eibarko Udalak eta Plano Corto elkarteak Asier Errasti Eibarko 18. Film Laburren Jaialdirako

deia zabaldu dute. Tramite hau Pegoran egin daitekeTramite hau Internet bidez egin daitek
Deskargatu dokumentuak

Deskripzioa: ASIER ERRASTI film laburren lehiaketan parte hartzeko eskaera egitea.

Partehartzaileak: adin guztietako pertsonek parte hartu dezakete. Parte hartzen dutenek egindako film laburra 2016ko urtarrilaren 1etik aurrerakoa izan behar da.

Eskaera epea: 2017ko maiatzaren 15etik ekainaren 30era.

Atalak: lehiaketak 2 atal ditu: fikzioa eta animazioa.

Aurkezpena eta izen ematea:

Izen-emate inprimakia bete beharko dute parte-hartzaileek.

Aurkeztuko duten film laburra plataforma hauetako batean egon beharko da:

Youtube. Bertara igo eta azpiko helbide honekin partekatu beharko dute eibarkoudala.planocorto@gmail.com. Film laburrera sartzeko esteka izen-emate inprimakian jarri beharko dute.
Vimeo. Film laburra Vimeora igo, modu pribatuan, sarbide mugatua eta pasahitzarekin. Pasahitza eta esteka izen-emate inprimakian jarri behar dira.


Honela eman daiteke izena:

Elektronikoki (Internet bidez): behean azaltzen den loturan sakatu.
Posta bidez: izen-emate inprimakia, ondo beteta, azpiko helbidera bidali.
        EIBARKO UDALA - PEGORA

        ASIER ERRASTI EIBARKO 18. FILM LABURREN JAIALDIA

        Untzaga Plaza 1  20600 EibarEz dago mugarik, ez aurkeztutako lan-kopuruan ezta jorratutako gaietan ere.

Lanak euskaraz, gazteleraz edo hizkuntza horietako bateko azpitituluekin aurkeztu behar dira.

Gehienez jota, eta kredituak barne, 20 minutuko iraupena izango dute lanek.

2016ko urtarrilaren 1a baino lehen egindakoak ezin dira aurkeztu.


Sail arduraduna: Kultura.

Egutegia:

Izen-ematea: 2017ko maiatzaren 15etik ekainaren 30era.
ASIER ERRASTI Eibarko 18. Film Laburren Jaialdia: 2017ko azaroaren 6tik 11ra.
Erabakiaren jakinarazpena eta sari-banaketa, 2017ko azaroaren 11n.

Sariak:

LEHEN SARIA Javier Aguirresarobe fikzioa             700 €
BIGARREN SARIA Javier Aguirresarobe fikzioa      500 €
Euskarazko film laburrik onena                                 700 €
Animaziozko film laburrik onena                               700 €
Eibarko film laburrik onena                                       200 €


Epai-mahaiaren ustez lanek nahikoa kalitaterik ez badute, sariak eman gabe geratuko dira.

Sarituak zeintzuk izan diren 2017ko azaroaren 11n egingo den  amaierako ekitaldian jakinaraziko da. Derrigorrezkoa izango da egilea edo haren ordezkariren bat bertan egotea.


Proiekzioak: Hautatutako lanak ASIER ERRASTI Eibarko 18. Film Laburren Jaialdiaren barruan erakutsiko dira 2017ko azaroaren 6tik 11ra, Eibarko Coliseo antzokian.Oharrak:

Autoreek aurkezten dituzten lanen erakus-eskubideak izan behar dituzte. Beraz, antolatzaileek ez dute beren gain hartuko baldintza hori hausteak ekar liezazkiekeen erantzukizunik.
Lanak Eibarko Udalean eta Plano Corto elkartean gordeko dira, prestakuntzarako eta kultura-kanaletan erabiltzeko xedez, baina ez irabazi asmoz.
Parte-hartzaileek lanen emisio-eskubideak lagatzeko konpromisoa hartzen dute, Jaialdirako nahiz Eibarko Udalak diru irabazi asmorik gabe antolatutako beste jarduera batzuetarako.
Lanak lehiaketara aurkezteak derrigorrez oinarri hauek onartzea dakar bere baitan.

_________________________________________________________________

XVIII FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE EIBAR "ASIER ERRASTI"


Convoca: Ayuntamiento de Eibar y la Asociación Cultural Plano Corto.

1.- PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas o colectivos que hayan realizado un cortometraje en fecha posterior al 1 de enero de 2016.


2.- SECCIONES

2 secciones a concurso: ficción y animación.


3.- PRESENTACIÓN E INSCRIPCIÓN:

Las personas y colectivos que deseen participar deberán cumplimentar el formulario de inscripción.  

El corto que se presente a concurso deberá estar subido a alguno de los siguientes:
 Youtube: se deberá subir el corto a Youtube y compartirlo con la siguiente dirección de correo electrónico: eibarkoudala.planocorto@gmail.com. El enlace al corto deberá indicarse en el formulario de inscripción.  Vimeo: se deberá subir el corto a Vimeo en modo privado con acceso restringido y bajo contraseña. El enlace y la contraseña deberán indicarse en el formulario de inscripción.  
La inscripción se podrá realizar:  Electrónicamente (vía on line): en www.eibar.eus, o  Por correo postal, enviando el formulario de inscripción cumplimentado a la siguiente dirección: AYUNTAMIENTO DE EIBAR - PEGORA XVIII Festival de Cortometrajes de Eibar ASIER ERRASTI Untzaga Plaza 1  20600 Eibar

No existe límite de obras a presentar ni limitaciones en cuanto a la temática.  

Las obras se presentarán en euskera, castellano o subtituladas en alguna de estas lenguas.  

La duración de las obras presentadas a concurso no deberá superar en ningún caso los 20 minutos, créditos incluidos.  

Las cintas realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2016 están excluidas.


4.- CALENDARIO

 Plazo de inscripción: del 15 de mayo al 30 de junio de 2017.

 XVIII Festival de Cortometrajes de Eibar ASIER ERRASTI: del 6 al 11 de noviembre de 2017.  

 Fallo público y entrega de premios: el 11 de noviembre de 2017.  

5.- JURADO  

Las obras presentadas serán previamente seleccionadas por un jurado nombrado al efecto.

El jurado decidirá sobre cualquier duda que se plantee, y el orden de exhibición de las cintas en las proyecciones a concurso, siendo sus decisiones inapelables.


6.- PROYECCIONES

Las obras seleccionadas se exhibirán dentro de la programación del XVIII Festival de Cortometrajes de Eibar ASIER ERRASTI  del 6 al 11 de noviembre de 2017 en el teatro Coliseo de Eibar.


7.- PREMIOS Se establecen los siguientes premios:

 PRIMER PREMIO Javier Aguirresarobe (ficción)            700€  SEGUNDO PREMIO Javier Aguirresarobe (ficción)       500€  Premio al mejor corto en euskera                                    700€  Premio al mejor corto de animación                                700€  Premio al mejor corto eibarrés                                         200€


Los premios se harán públicos en el acto de clausura del Festival, el día 11 de noviembre de 2017. La asistencia de los realizadores de las obras premiadas o persona delegada es obligatoria. Los premios podrán quedar desiertos.  


8.- OBSERVACIONES  

La organización presupone que las personas participantes detentan los derechos de exhibición de las obras que presentan. En cualquier caso, se exime a la organización de cualquier responsabilidad que implique la infracción de estas bases.  

Las obras enviadas formarán parte del archivo del Ayuntamiento de Eibar y de la Asociación Cultural Plano Corto, para su difusión en canales culturales y de formación, garantizándose que no se exhibirán públicamente por razones comerciales o de lucro.  

Los participantes se comprometen a la cesión de los derechos de emisión de sus obras para el Festival y otras actividades de carácter no lucrativo organizados por el Ayuntamiento de Eibar y la Asociación Cultural Plano Corto.

La presentación de obras a concurso implica la total aceptación de estas bases.  

Egin tramitea internet bidez / Iniciar trámite por Internet

Egin tramitea internet bidez
Iniciar trámite online

Uyuni, Zacarias & Mcgregor, 2010

 
Buscar
Regreso al contenido | Regreso al menu principal