ARAUAK / BASES - Festival de Cortometrajes de Eibar

Vaya al Contenido

Menu Principal

ARAUAK / BASES

Inscripción


Concurso de cortometrajes de Eibar "ASIER ERRASTI" (2018)

El Ayuntamiento de Eibar y la Asociación Cultural Plano Corto convocan el 19 Festival de Cortometrajes de Eibar ASIER ERRASTI.

1.- PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas o colectivos que hayan realizado un cortometraje en fecha posterior al 1 de enero de 2017.

2.- SECCIONES
2 secciones a concurso: ficción y animación.

3.- INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DEL CORTOMETRAJE
3. 1- Inscripción:
Las personas y colectivos que deseen participar deberán cumplimentar el formulario de inscripción electrónicamente y añadir junto con la inscripción los siguientes documentos:
Fotograma del corto para programa de mano.
Ficha técnica del corto.
La inscripción se realizará electrónicamente (vía on line): pulsar en el enlace inferior.
No existe límite de obras a presentar ni limitaciones en cuanto a la temática.
Por cada obra se deberá realizar una inscripción.

3.2- Envío del cortometraje:
El cortometraje se subirá desde el formulario de inscripción. El cortometraje original se tiene que poder descargar en formato MP4. Los pasos a seguir para subir el cortometraje son los siguientes:

Para subir el corto, se abrirá una ventana en la que se deberá indicar el título de la obra y el nombre y apellidos de el/la autor/a.
Tras seleccionar el corto y subirlo, la ventana se cerrará automáticamente y se volverá al formulario de inscripción.
En esta pantalla se deberá marcar “He subido el fichero” y se continuará cumplimentado el formulario y adjuntando la documentación necesaria.


Las obras se presentarán en euskera, castellano o subtituladas en alguna de estas lenguas.

La duración de las obras presentadas a concurso no deberá superar en ningún caso los 20 minutos, créditos incluidos.

Las cintas realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2017 están excluidas.


4.- CALENDARIO
Plazo de inscripción: del 11 de junio al 25 de julio de 2018
XIX Festival de Cortometrajes de Eibar ASIER ERRASTI: del 5 al 10 de noviembre de 2018.
Fallo público y entrega de premios: el 10 de noviembre de 2018.


5.- JURADO
Las obras presentadas serán previamente seleccionadas por un jurado nombrado al efecto.

El jurado decidirá sobre cualquier duda que se plantee, y el orden de exhibición de las cintas en las proyecciones a concurso, siendo sus decisiones inapelables.

6.- PROYECCIONES
Las obras seleccionadas se exhibirán dentro de la programación del XIX Festival de Cortometrajes de Eibar ASIER ERRASTI del 5 al 10 de noviembre de 2018 en el teatro Coliseo de Eibar.

7.- PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:

PRIMER PREMIO Javier Aguirresarobe (ficción)           700€
SEGUNDO PREMIO Javier Aguirresarobe (ficción)       500€
Premio al mejor corto en euskera                                    700€
Premio al mejor corto de animación                                700€
Premio al mejor corto eibarrés                                         200€

Los premios se harán públicos en el acto de clausura del Festival, el día 10 de noviembre de 2018. La asistencia de los/as realizadores/as de las obras premiadas o persona delegada es obligatoria. Los premios podrán quedar desiertos.

8.- OBSERVACIONES

La organización presupone que las personas participantes detentan los derechos de exhibición de las obras que presentan. En cualquier caso, se exime a la organización de cualquier responsabilidad que implique la infracción de estas bases.

Las obras enviadas formarán parte del archivo del Ayuntamiento de Eibar y de la Asociación Cultural Plano Corto, para su difusión en canales culturales y de formación, garantizándose que no se exhibirán públicamente por razones comerciales o de lucro.

Los participantes se comprometen a la cesión de los derechos de emisión de sus obras para el Festival y otras actividades de carácter no lucrativo organizados por el Ayuntamiento de Eibar y la Asociación Cultural Plano Corto.

La presentación de obras a concurso implica la total aceptación de estas bases.

________________________________________________________________________________________

Asier Errasti Eibarko Film Laburren Lehiaketa (2018)
Eibarko Udalak eta Plano Corto elkarteak Asier Errasti Eibarko 19. Film Laburren Jaialdirako deia zabaldu dute.
Antolatzaileak: Eibarko Udala eta Plano Corto elkartea.

1.- PARTE-HARTZAILEAK
Parte hartzen dutenek egindako film laburra 2017ko urtarrilaren 1etik aurrerakoa izan behar da.

2.- ATALAK

Lehiaketak 2 atal ditu: fikzioa eta animazioa.

3.- IZEN-EMATEA ETA LABURMETRAIAREN IGOERA

3.1- Izen-ematea:

Lehiaketan parte hartu nahi duten pertsonek eta elkarteek formularioa elektronikoki bete beharko dute eta eskaerari ondorengo dokumentuak erantsi:

Laburmetraiaren fotograma bat esku-orrirako.
Laburmetraiaren fitxa teknikoa.

Izen-ematea elektronikoki (Internet bidez) egin behar da: sakatu beheko loturan.

Ez dago mugarik, ez aurkeztutako lan-kopuruan ezta jorratutako gaietan ere.

Lan bakoitzeko eskaera bat egin beharko da.

3.2- Laburmetraiaren igoera:

Laburmetraia izena ematen den leku berdinetik igoko da. Laburmetraia originala MP4 formatuan jaitsi ahal izan behar da. Laburmetraia igotzeko pausoak honako hauek dira:

Laburmetraia igotzeko, leiho berri bat irekiko da non lanaren izenburua eta egilearen izen/abizenak adierazi beharko diren.
Laburmetraia aukeratu eta igota, leihoa automatikoki itxiko da eta izen-ematearen orrira bueltatuko da.
Pantaila honetan “Artxiboa igo dut” klikatu beharko da eta formularioa betetzen jarraituko da eta beharrezkoa den dokumentazioa eransten.

Lanak aurkeztu behar dira euskaraz, gazteleraz edo hizkuntza horietako batean azpititulatuta.

Gehienez jota, eta kredituak barne, 20 minutuko iraupena izango dute lanek.

2017ko urtarrilaren 1a baino lehen egindakoak ezin dira aurkeztu.

4.- EGUTEGIA
Izen-ematea: 2018ko ekainaren 11tik uztailaren 25era.
ASIER ERRASTI Eibarko XIX. Film Laburren Jaialdia: 2018ko azaroaren 5etik 10era.
Erabakiaren jakinarazpena eta sari-banaketa, 2018ko azaroaren 10ean.

5.- EPAIMAHAIA
Lehiaketarako bereziki izendatutako epaimahaiak erabakiko du zein lan aurkeztuko diren.

Zalantzaren bat izanez gero epaimahaiak erabakiko du zer egin; lanak jaialdiaren barruan zein hurrenkeratan erakutsiko diren ere epaimahaiak erabakiko du. Erabaki horiek apelaezinak izango dira.

6.- PROIEKZIOAK
Hautatutako lanak ASIER ERRASTI Eibarko XIX. Film Laburren Jaialdiaren barruan erakutsiko dira 2018ko azaroaren 5etik 10era, Eibarko Coliseo antzokian.

7.- SARIAK

Sariak honako hauek izango dira:

LEHEN SARIA Javier Aguirresarobe fikzioa                  700 €
BIGARREN SARIA Javier Aguirresarobe fikzioa           500 €
Euskarazko film laburrik onena                                      700 €
Animaziozko film laburrik onena                                   700 €
Eibarko film laburrik onena                                             200 €


Sarituak zeintzuk izan diren 2018ko azaroaren 10ean egingo den amaierako ekitaldian jakinaraziko da. Derrigorrezkoa izango da egilea edo haren ordezkariren bat bertan egotea.

Epaimahaiaren ustez lanek nahikoa kalitaterik ez badute, sariak eman gabe geratuko dira.

8.- OHARRAK
Autoreek aurkezten dituzten lanen erakus-eskubideak izan behar dituzte. Beraz, antolatzaileek ez dute beren gain hartuko baldintza hori hausteak ekar liezazkiekeen erantzukizunik.

Lanak Eibarko Udalean eta Plano Corto elkartean gordeko dira, prestakuntzarako eta kultura-kanaletan erabiltzeko xedez, baina ez irabazi asmoz.

Parte-hartzaileek lanen emisio-eskubideak lagatzeko konpromisoa hartzen dute, Jaialdirako nahiz Eibarko Udalak diru irabazi asmorik gabe antolatutako beste jarduera batzuetarako.

Lanak lehiaketara aurkezteak derrigorrez oinarri hauek onartzea dakar berekin.

Deskargatu dokumentuak / Descargar documentos

OINARRIAK   2018

BASES 2018
 Cualquier problema a la hora de la inscripcion podéis poneros en contacto con nosotro informático Tel.: 943 70 84 04
 

Uyuni, Zacarias & Mcgregor, 2010

 
Buscar
Regreso al contenido | Regreso al menu principal